JOM 2017/190, RvS 21-09-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2527, 201506841/1/A1, 201507689/1/A1

Inhoudsindicatie

Saneringsplan, -instemming, Instemming van rechtswege, Aanvraag, Aanvraag, -ontbreken termijn voor aanvulling ~, Beslistermijn, Opschorting beslistermijn, -geen uitnodiging tot aanvulling aanvraag die leidt tot~, Jurisprudentielijn

Samenvatting

Besluit waarbij het college krachtens art. 39 lid 2 Wbb heeft ingestemd met een door Amex ingediend saneringsplan met betrekking tot een geval van bodemverontreiniging die is ontstaan tijdens de exploitatie van een voormalige zilvermijn. Het college en Amvest betogen dat de beslistermijn niet op 15 juli 2015 is geëindigd. Deze zou een…

Verder lezen
Terug naar overzicht