JOM 2017/203, RvS 02-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2892, 201601363/1/R4

Inhoudsindicatie

Relativiteit, Bestemmingsplan, Staatssteun, -ongeoorloofde ~, Uitvoerbaarheid, -financieel-economische ~, Unierecht, -geen rechten ontleend aan ~

Samenvatting

Besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘De Hagen Hollum’. De vraag of sprake is van ongeoorloofde staatssteun in een procedure als deze kan slechts indirect aan de orde komen en wel in het kader van de vraag of staatssteun mogelijk een beletsel vormt voor de financieel-economische uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan. De vraag of sprake is van staatssteun is immers niet relevant in het kader…

Verder lezen
Terug naar overzicht