JOM 2017/21, RvS 14-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3310, 201508374/1/A1

Inhoudsindicatie

Goedkeuring projectplan van waterschap en belangenafweging (vernattingsschade en compensatiemaatregelen)

Samenvatting

Ingevolge artikel 5.4, lid 2 van de Waterwet moet het projectplan een beschrijving bevatten van de te treffen voorzieningen om de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk ongedaan te maken of te beperken. Het is niet zo dat er geen nadelige gevolgen mogen optreden als gevolg van het projectplan. Evenmin is vereist dat met alle betrokkenen volledige overeenstemming bestaat over de te nemen maatregelen. Er is geen aanleiding voor het oordeel…

Verder lezen
Terug naar overzicht