JOM 2017/213, RvS 08-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:302, 201602108/1/A1

Inhoudsindicatie

Privaatrechtelijke belemmeringen zijn geen grond voor weigering watervergunning en mogen ook niet worden meegewogen

Samenvatting

De rechtbank heeft terecht overwogen dat de bij de besluitvorming te verrichten belangenafweging slechts betrekking kan hebben op waterstaatkundige belangen en dat daarom aan de door appellant gestelde privaatrechtelijke belemmeringen niet kan worden toegekomen. In de uitspraak van 30 maart 2016 heeft de Afdeling voorts overwogen dat het al dan niet bestaan van evidente privaatrechtelijke belemmeringen niet valt te herleiden tot de doelstellingen van artikel 2.1 van de Waterwet, zodat dat geen…

Verder lezen
Terug naar overzicht