JOM 2017/219, RvS 08-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:311, 201604011/1/R1

Inhoudsindicatie

Verzoek tot herziening uitspraak Afdeling tot ongegrondverklaring beroep tegen besluit tot vaststelling bestemmingsplan

Samenvatting

De Afdeling is van oordeel dat geen sprake is van feiten en omstandigheden als bedoeld in artikel 8:119, eerste lid, van de Awb

Verzoeker is eigenaar van een woonboot op het perceel [locatie] in Zijkanaal B. De woonboot ligt daar sinds 2010. In het bestemmingsplan "Spaarnwoude" is voor het perceel geen ligplaats opgenomen. Hiertegen was het beroep van verzoeker dat in de uitspraak van 26 april…

Verder lezen
Terug naar overzicht