JOM 2017/22, RvS 21-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3414, 201600596/1/A1

Inhoudsindicatie

Nazorgplan sanering bodemverontreiniging en gebruiksbeperkingen

Samenvatting

Gelet op hetgeen het college ter zitting heeft opgemerkt geeft hetgeen appellant aanvoert geen aanleiding voor het oordeel dat het college niet in redelijkheid heeft kunnen besluiten in te stemmen met het nazorgplan voor zover het de gebruiksbeperkingen betreft die gelden ter plaatse van de woningen met tuin.

Bij besluit van 30 april 2015 hebben GS van Zuid-Holland ingestemd met het evaluatieverslag 'Evaluatieverslag van het slopen en saneren van het buitenzwembad "De Tobbe" en de aanleg van een nutstracé…

Verder lezen
Terug naar overzicht