JOM 2017/23, RvS 28-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3492, 201601568/1/R2

Inhoudsindicatie

Wijzigingsplan vervangen boerderij c.a. door nieuwe burgerwoning en ontbreken geuronderzoek

Samenvatting

Vast staat dat in het kader van de vaststelling van het wijzigingsplan ten onrechte geen geuronderzoek heeft plaatsgevonden naar de geurbelasting vanwege de op het perceel [locatie 2] aanwezige tot de veehouderij behorende dierenverblijven met mogelijke uitbreidingsmogelijkheden. Het bestreden besluit is derhalve niet met de vereiste zorgvuldigheid voorbereid.

Bij besluit van 19 januari 2016 hebben B&W van Loon op Zand het wijzigingsplan "[locatie 1] Loon op Zand" vastgesteld…

Verder lezen
Terug naar overzicht