JOM 2017/231, RvS 15-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:398, 201606225/1/R1

Inhoudsindicatie

Afwijzing aanvraag tot vaststelling bestemmingsplan t.b.v. bouw woning

Samenvatting

Het gebruik als woning is niet komen te vallen onder het gebruiksovergangsrecht van de vigerende beheersverordening uit 2014. In zoverre is derhalve evenmin sprake van bestaande rechten, waarmee de raad bij de besluitvorming rekening had moeten houden.

De Afdeling overweegt, onder verwijzing naar eerdere jurisprudentie (uitspraak van 19 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA3641), dat een onderbreking van het gebruik op zichzelf niet betekent dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht