JOM 2017/243, RvS 15-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:383, 201606239/1/A1

Inhoudsindicatie

Invordering dwangsom en uitleg begrip 'inerte goederen' ingevolge Activiteitenbesluit

Samenvatting

Het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling sluiten niet uit dat ook andere dan de in artikel 3.39 van de Activiteitenregeling vermelde goederen als inerte goederen kunnen worden aangemerkt. Uit artikel 1.1, lid 1 van het Activiteitenbesluit en de aanhef van artikel 3.39 van de Activiteitenregeling volgt echter dat andere goederen slechts als inerte goederen kunnen worden aangemerkt als deze niet verontreinigd zijn met bodembedreigende stoffen. In casu waren de motorblokken verontreinigd…

Verder lezen
Terug naar overzicht