JOM 2017/285, RvS 01-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:543, 201600190/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning voor vervangen bijgebouw

Samenvatting

De rechtbank heeft in hetgeen appellant heeft aangevoerd terecht geen aanknopingspunten gezien voor het oordeel dat het gebouw zal worden gebruikt voor andere doeleinden dan die waarin de bestemming voorziet.

Appellant betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat geen aanknopingspunten bestaan voor het vermoeden dat het bijgebouw zal worden gebruikt voor andere doeleinden dan die waarvoor omgevingsvergunning is verleend. Volgens appellant zal het bijgebouw gebruikt worden voor zelfstandige bewoning en feesten. Appellant voert hiertoe aan dat in de aanvraag staat dat…

Terug naar overzicht