JOM 2017/293, RvS 08-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:587, 201603365/1/A1

Inhoudsindicatie

Watervergunning en belanghebbendheid (verklaring van erfrecht)

Samenvatting

Appellant heeft in hoger beroep alsnog een verklaring van erfrecht overgelegd, waaruit blijkt dat hij erfgenaam is van [persoon]. De Afdeling stelt vast dat appellant belanghebbende was en de rechtbank zijn beroep ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard. Het had in de gegeven omstandigheden en gelet op artikel 8:45, lid 1 en 2 van de Awb op de weg van de rechtbank gelegen appellant de gelegenheid te bieden de verklaring van erfrecht alsnog te…

Verder lezen
Terug naar overzicht