JOM 2017/3, RvS 28-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3466, 2016000889/1/R4

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan en ontbreken formeel vooroverleg met buurgemeente

Samenvatting

Het vooroverleg met het college is in het onderhavige geval ten onrechte achterwege, hetgeen in strijd is met artikel 3.1.1, lid 1 van het Bro. Met toepassing van artikel 6:22 van de Awb wordt dit gebrek evenwel gepasseerd omdat het college hierdoor niet is benadeeld.

Bij besluit van 13 oktober 2015 heeft de raad van de gemeente Westland het bestemmingsplan "Bedrijventerreinen A20 Westland 1e herziening" vastgesteld. Het college van burgemeester…

Verder lezen
Terug naar overzicht