JOM 2017/300, RvS 08-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:599, 201604561/1/R1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan "Scouting Laren" gemeente Laren

Samenvatting

De raad heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de PMV niet op voorhand aan de uitvoerbaarheid van het plan in de weg staat. Verder is aan onder meer de scoutinglocatie de dubbelbestemming "Waarde - Geomorfologie" toegekend, zodat het ingevolge artikel 8, lid 8.2.1, van de planregels niet is toegestaan om zonder omgevingsvergunning gronden af te graven en ingrepen in de bodem te plegen. Nu…

Verder lezen
Terug naar overzicht