JOM 2017/309, RvS 15-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:676, 201606311/1/A2

Inhoudsindicatie

Afwijzing nadeelcompensatie vernatting percelen vanwege voorzienbaarheid bij aankoop daarvan

Samenvatting

Uit het SOP en het OOP kan worden afgeleid dat het beleid van het waterschap was gericht op waterconservering en het tegengaan van verdroging, onder meer door de maaifrequentie te verminderen, en dat dit een verhoogd risico van vernatting met zich bracht. Dit betekent dat de stichting er ten tijde van de aankoop van de percelen in 2004 rekening mee had moeten houden dat de percelen zouden vernatten.

Bij besluit van 20 augustus 2013 heeft het dagelijks…

Verder lezen
Terug naar overzicht