JOM 2017/315, RvS 15-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:664, 201600684/1/A1

Inhoudsindicatie

Afwijzing handhavend optreden tegen gastouderopvang

Samenvatting

De eisen in artikel 1.49, tweede en derde lid, onder a, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen strekken kennelijk niet ter bescherming van de belangen van appellant. Gelet hierop heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat artikel 8:69a van de Awb in de weg staat aan vernietiging van het besluit vanwege strijd met deze eisen.

Appellant betoogt dat de rechtbank niet heeft onderkend dat het onderzoek van de GGD over de vraag of de gezondheid van…

Verder lezen
Terug naar overzicht