JOM 2017/323, RvS 15-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:702, 201509175/1/A1, 201600103/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning voor plaatsen drie dakopbouwen

Samenvatting

Het bouwplan voldoet aan de voorwaarden als vermeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo, gelezen in verbinding met artikel 4 van bijlage II van het Bor.

De rechtbank heeft de voorziene dakopbouwen terecht aangemerkt als dakopbouwen als bedoeld in artikel 4, aanhef en onder 4, van bijlage II bij het Bor. Dat deze opbouwen niet gering zijn in oppervlakte of volume is niet van belang. In het…

Verder lezen
Terug naar overzicht