JOM 2017/33, RvS 28-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3500, 201607295/1/R4

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan "[locatie 1] te Yde" gemeente Tynaarloo

Samenvatting

De conclusie is dat de bedrijfsactiviteit waarvan appellant stelt dat deze leidt tot aantasting van het woon- en leefklimaat ter plaatse van het perceel locatie 1, door de raad terecht als illegaal gebruik is aangemerkt. Het aangevoerde leidt daarom niet tot het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat ter plaatse van het perceel locatie 1 een goed woon- en leefklimaat kan worden gewaarborgd…

Verder lezen
Terug naar overzicht