JOM 2017/331, RvS 22-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:763, 201602991/1/A1

Inhoudsindicatie

Weigering omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan t.b.v. oprichten 24-uurs zorgboerderij bij varkensbedrijf

Samenvatting

Nu het bij zorgverlening als nevenfunctie kan gaan om kwetsbare personen, heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat het college aanleiding heeft kunnen zien om de vergunning te weigeren wegens strijd met een goede ruimtelijke ordening. Dat toekomstige bewoners mogelijk zelf kiezen voor een verblijf op het perceel, maakt dit niet anders.

In de Geurgebiedsvisie is vastgelegd dat voor het buitengebied een maximaal hinderpercentage van 20% aanvaardbaar wordt

Verder lezen
Terug naar overzicht