JOM 2017/34, RvS 28-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3499, 201603929/1/R2

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan "Buitengebied Bladel 2014, 1e herziening" gemeente Bladel

Samenvatting

De raad heeft bij de vaststelling van een bestemmingsplan beleidsvrijheid om regels en voorwaarden te verbinden aan het wijzigen van de op een veehouderij aanwezige diersoorten dan wel het maximaal aantal dieren per diersoort die hij uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht.

Ten aanzien van artikel 4, lid 4.5.4, aanhef en onder b, van de planregels overweegt de Afdeling dat de raad bij…

Verder lezen
Terug naar overzicht