JOM 2017/366, RvS 05-04-2017, ECLI:NL:RVS:2017:941, 201601039/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning-bouw en elektronisch beschikbaar stuk dat redelijkerwijs nodig was voor beoordeling ontwerp ter inzage leggen

Samenvatting

In de Awb is niet gedefinieerd wat onder een "stuk" moet worden verstaan. Daaronder moet naar het oordeel van de Afdeling mede een elektronisch opgeslagen document worden begrepen, nu ook een dergelijk stuk betrekking kan hebben op het te nemen besluit en redelijkerwijs nodig kan zijn voor een beoordeling van het ontwerp. Het advies van het ARK is een elektronisch beschikbaar stuk dat redelijkerwijs nodig was voor een…

Verder lezen
Terug naar overzicht