JOM 2017/37, RvS 28-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3465, 201500202/3/R6

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan "Elst, Rijksweg Zuid 1-3-5" gemeente Overbetuwe en omgevingsvergunning voor activiteiten in het plangebied

Samenvatting

De conclusie is dat de aanvraag om omgevingsvergunning ten onrechte is getoetst aan de Erfgoedverordening 2016.

Ingevolge artikel 26, tweede lid, van de Erfgoedverordening 2016 worden aanvragen om vergunning die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van deze verordening afgehandeld met inachtneming van de in artikel 25 ingetrokken verordening. Ingevolge artikel 25 wordt de Erfgoedverordening gemeente Overbetuwe 2011, zoals vastgesteld op…

Verder lezen
Terug naar overzicht