JOM 2017/372, RvS 05-04-2017, ECLI:NL:RVS:2017:952, 201407670/1/A3

Inhoudsindicatie

Gedeeltelijke afwijzing WOB-verzoek in verband met radicale dierenrechtactivisten

Samenvatting

Gelet op de aantekening in de publicatie van de NCTV en het feit dat in de jaarverslagen van de AIVD nog altijd een aparte signalering van dierenrechtenactivisme in Nederland is opgenomen, is naar het oordeel van de ABRvS de dreiging van dierenrechtenactivisme nog reëel en acht zij voldoende grond aanwezig voor de door de staatssecretaris geuite vrees voor een toename van het risico van tegen de vergunninghouders, proefdierinstellingen, hun werknemers en andere betrokkenen gerichte (buitensporige) …

Verder lezen
Terug naar overzicht