JOM 2017/390, RvS 12-04-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1010, 201606585/1/R2

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan "Bedrijventerrein Wisseveld en Nieuwe Haven" gemeente Grave

Samenvatting

De raad heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat door de toegestane verblijfsrecreatie het gebruik van de jachthaven voor de uitoefening van bedrijfsactiviteiten door de bedrijven van appellanten niet op onaanvaardbare wijze wordt aangetast.

Voor zover appellanten vrezen voor een onaanvaardbare beperking in hun bedrijfsactiviteiten vanwege geluidgevoeligheid ter plaatse van de ligplaatsen, overweegt de Afdeling als volgt. Uit artikel 1.2, derde lid, aanhef en onder b…

Verder lezen
Terug naar overzicht