JOM 2017/432, RvS 26-04-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1113, 201606425/1/R3

Inhoudsindicatie

Gebrekkige kennisgeving ontwerpbestemmingsplan?

Samenvatting

Op de raad rustte geen verplichting in de kennisgeving te vermelden welke op de zaak betrekking hebbende stukken ter inzage worden gelegd met het ontwerpbesluit. In artikel 3:11, lid 1 van de Awb is alleen de verplichting opgenomen de op het (ontwerp)besluit betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp, ter inzage te leggen.

Bij besluit van 30 juni 2016 geeft de raad van de gemeente Katwijk het bestemmingsplan "1e gedeeltelijke…

Terug naar overzicht