JOM 2017/450, Hoge Raad 14-04-2017, ECLI:NL:HR:2017:691, 15/03989

Inhoudsindicatie

Gerechtelijk onteigening en verwachtingswaarde, Eliminatieregel artikel 40c Onteigeningswet

Samenvatting

Schadeloosstelling na onteigening. Verwachtingswaarde. Waardevermindering van het overblijvende. Eliminatieregel van artikel 40c Onteigeningswet.

Op vordering van de Staat is bij vonnis van 20 juni 2012 vervroegd de onteigening uitgesproken ten name van de Staat van een aan [verzoeker] toebehorend gedeelte van een perceel in de gemeente Steenbergen. Bij de bepaling van een mogelijke verwachtingswaarde dienen (de plannen voor) het werk waarvoor onteigend wordt, in casu de aanleg van de A4, …

Verder lezen
Terug naar overzicht