JOM 2017/485, RvS 17-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1307, 201606381/1/R2

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan aanleg veld met zonnepanelen van circa 6 hectare en elektronische versie van het plan is bepalend; Aantasting woon- en leefklimaat (parkeren)?

Samenvatting

De elektronische versie van het plan is bepalend en derhalve maakt het plan geen educatief centrum mogelijk. Het had op de weg van de raad gelegen om in het kader van deze procedure te bezien of de ruimtelijke gevolgen van het toegestane extensief recreatief medegebruik zoals omschreven in artikel 1, lid 1.25, van de planregels aanvaardbaar zijn.

Bij…

Verder lezen
Terug naar overzicht