JOM 2017/491, RvS 17-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1293, 201601267/1/A2

Inhoudsindicatie

Planschade en compensatie in natura?

Samenvatting

Tegemoetkoming in planschade kan in voorkomende gevallen bestaan uit compensatie in natura, in welk geval schadevergoeding in geld achterwege kan blijven, omdat tegemoetkoming in de schade anderszins is verzekerd. De voorkeur van degene die schade lijdt voor een bepaalde wijze van compenseren is daarbij niet doorslaggevend. In dit geval is onvoldoende zeker wanneer betrokkene gecompenseerd zal worden, nu in het besluit alleen is vastgelegd tot welk moment betrokkene om een voor haar gunstige planologische wijziging kan verzoeken. Vanwege…

Verder lezen
Terug naar overzicht