JOM 2017/495, RvS 17-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1285, 201605059/1/R1

Inhoudsindicatie

Opleggen plicht krachtens Belemmeringenwet Privaatrecht tot gedogen 150 kV- en 380 kV-hoogspanningsverbinding

Samenvatting

De minister heeft geen onjuiste uitleg gegeven aan artikel 2, vijfde lid, van de Belemmeringenwet Privaatrecht.

Uit artikel 2, vijfde lid, van de BP volgt dat de minister de gedoogplicht pas kan opleggen, indien langs minnelijke weg redelijkerwijs geen overeenstemming kan worden bereikt. Blijkens de overwegingen van het bestreden besluit beschouwt de minister het opleggen van een gedoogplicht gelet op deze bepaling als een uiterst middel waartoe pas…

Verder lezen
Terug naar overzicht