JOM 2017/497, RvS 17-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1260, 201506170/1/R2, 201506807/1/R2, 201506815/1/R2, 201506818/1/R2

Inhoudsindicatie

Besluiten om niet handhavend op te treden tegen zonder vergunning ex Nbw 1998 uitvoeren bedrijfshandelingen t.b.v. veehouderijen

Samenvatting

De Afdeling stelt het Hof van Justitie van de Europese Unie een aantal prejudiciële vragen.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Unie bij wege van prejudiciële beslissing uitspraak te doen op de volgende vragen: 1. Kan een activiteit die niet valt onder het begrip project als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder…

Terug naar overzicht