JOM 2017/498, RvS 17-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1301, 201607199/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning ex artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, Wabo voor pluimveehouderij met slachterij en bio-energiecentrale

Samenvatting

De Afdeling ziet geen grond voor het oordeel dat met de door het college gevolgde benadering, dan wel de alternatieve benadering in het deskundigenbericht geen toereikende beoordeling van de totale geurbelasting vanwege de inrichting heeft plaatsgevonden.

Vaststaat dat geen kaders beschikbaar zijn voor het beoordelen van de totale geurbelasting vanwege alle tot de inrichting behorende geuremitterende onderdelen. Bij de vraag of en op

Verder lezen
Terug naar overzicht