JOM 2017/5, RvS 28-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3496, 201601488/1/R2

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan en specifieke gebruiksregeling strijdig met Verordening Ruimte 2014

Samenvatting

Met de in artikel 3, lid 3.4.9, van de planregels vervatte specifieke gebruiksregeling heeft de raad beoogd te voorzien in de mogelijkheid dat de (voormalige) agrarische bedrijfswoning mag worden bewoond uitsluitend door de voormalige agrariër nadat hij zijn bedrijf heeft beëindigd. De Afdeling stelt vast dat hetgeen is beoogd niet in artikel 3, 3.4.9, van de planregels is opgenomen. De hoofdbewoner(s) zijn…

Verder lezen
Terug naar overzicht