JOM 2017/531, RvS 22-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1345, 201602797/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning-bouw en toepassing artikel 5 lid 1 van bijlage II Bor

Samenvatting

De in artikel 5, lid 1 van bijlage II van het Bor neergelegde eis dat bij de toepassing van artikel 4 het aantal woningen gelijk blijft, geldt volgens dat artikellid niet voor artikel 4, aanhef en lid 9 van bijlage II van het Bor.

Bij besluit van 30 april 2015 hebben B&W van Goes omgevingsvergunning verleend aan [vergunninghouder] voor het verbouwen van het restaurant en wooneenheden op het perceel…

Verder lezen
Terug naar overzicht