JOM 2017/532, RvS 22-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1374, 201601540/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning onbemand tankstation en relativiteitsvereiste (concurrent)

Samenvatting

In deze zaak is ook aannemelijk dat de vestiging van het tankstation van CZAV kan leiden tot een minder goed ondernemersklimaat voor het tankstation van Kuwait. Dit betekent dat ook in de huidige zaak het relativiteitsvereiste er niet aan in de weg staat dat Kuwait in beroep met succes aanvoert dat het college niet bevoegd was de bestreden vergunning op grondslag van art. 2.12, lid 1, aanhef en onder a, onder 2° van de…

Terug naar overzicht