JOM 2017/540, RvS 24-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1390, 201606118/1/A2

Inhoudsindicatie

Afwijzing aanvraag om subsidie voor bodemsanering

Samenvatting

Appellant verricht zijn werkzaamheden op of vanuit het kantoor in Amsterdam. De op het perceel gevestigde vennootschappen dienen alleen voor de uitbetaling van de vergoeding voor die werkzaamheden. Er bestaat geen band tussen het door appellant feitelijk uitgeoefende bedrijf of beroep en het perceel. De in artikel 11, aanhef en onder a, van de Uitvoeringsverordening vermelde weigeringsgrond doet zich in dit geval niet voor.

Uit de bewoordingen van de weigeringsgrond van artikel 11, aanhef en onder, …

Verder lezen
Terug naar overzicht