JOM 2017/555, RvS 31-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1448, 201503530/2/R2

Inhoudsindicatie

Omvang exploitatieplangebied mag niet groter zijn dan begrenzing bestemmingsplan

Samenvatting

Gelet op de wetsgeschiedenis van de totstandkoming van de wijziging van de Wet ruimtelijke ordening inzake de grondexploitatie, kan een binnengemeentelijk exploitatieplan niet groter zijn dan de grenzen van het bestemmingsplan.

Bij besluit van 10 november 2016 heeft de raad van de gemeente Schijndel (thans: de gemeente Meijerijstad) ter uitvoering van de tussenuitspraak het exploitatieplan "Duin - Vlagheide, Deelgebied I" gewijzigd vastgesteld. Hiermee is het besluit van 5 maart 2015, waarbij…

Verder lezen
Terug naar overzicht