JOM 2017/567, RvS 31-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1420, 201603658/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning voor bouwen onbemand tankstation

Samenvatting

Het college was niet bevoegd de omgevingsvergunning te verlenen met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 1°, van de Wabo gelezen in verbinding met artikel 3.6, onder a, van de planregels, als het heeft gedaan.

Volgens de planregels is het perceel bestemd voor bedrijven tot en met categorie 2 zoals deze voorkomen in de bij de planregels behorende bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten. Het bouwplan voorziet in de…

Verder lezen
Terug naar overzicht