JOM 2017/599, RvS 07-06-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1487, 201603218/1/A2

Inhoudsindicatie

Betreft brief bestuursorgaan in casu een invorderingsbeschikking?

Samenvatting

Nu in de brief van 13 mei 2015 appellante erop wordt gewezen dat bij niet tijdige betaling de verschuldigde gelden via een dwangbevel zullen worden ingevorderd, is de brief gelet op haar strekking en bezien in samenhang met de bijbehorende factuur een invorderingsbeschikking en niet slechts een middel om de dwangsom te betalen, zoals de rechtbank heeft overwogen.

Bij besluit van 7 mei 2015 hebben B&W van Ouder-Amstel hun beslissing om op 6 mei 2015…

Terug naar overzicht