JOM 2017/604, RvS 07-06-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1491, 201607129/1/A3

Inhoudsindicatie

Afwijzing verzoek om handhavend optreden t.z.v. mestopslag

Samenvatting

De Afdeling is van oordeel dat, bij gebreke van een definitie van het begrip openlucht in de APV, het college in redelijkheid aansluiting heeft kunnen zoeken bij hetgeen daaronder in het dagelijks gebruik wordt verstaan, als weergegeven in het Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal: "buiten, onder de vrije hemel".

Artikel 4.3.1, eerste lid, aanhef en onder d, van de APV luidt: "…

Terug naar overzicht