JOM 2017/610, RvS 07-06-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1487, 201603218/1/A1

Inhoudsindicatie

Last tot stillegging (bouw)werkzaamheden totdat omgevingsvergunning is verleend

Samenvatting

Nu een erfverharding geen bouwwerk is, is ook de daarvan deel uitmakende heipalenfundering geen bouwwerk. Voor de heiwerkzaamheden was ingevolge artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht dan ook geen bouwomgevingsvergunning vereist.

Appellante betoogt dat het college zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat zij op 8 mei 2016 de bouwstop heeft overtreden en als gevolg daarvan een dwangsom heeft verbeurd. …

Verder lezen
Terug naar overzicht