JOM 2017/65, RvS 18-01-2017, ECLI:NL:RVS:2017:108, 201605308/1/R6

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan en strijd met provinciale Verordening ruimte 2014?

Samenvatting

De ABRvS overweegt dat, zoals tussen partijen niet in geschil is, het plan een nieuwe stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 2.1.1, lid 1 van de Verordening ruimte 2014 mogelijk maakt. Daargelaten of uit de Woningmarktverkenning volgt dat sprake is van een kwalitatieve en kwantitatieve behoefte aan 29 nieuwe woningen in landelijk gebied op grote kavels in de nabijheid van de stad Rotterdam, heeft de raad ter zitting erkend dat de actuele…

Verder lezen
Terug naar overzicht