JOM 2017/674, RvS 21-06-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1663, 201608969/1/R6

Inhoudsindicatie

Uitwerkingsplan "2e uitwerking Tongelre binnen de Ring 2007 (Picuskade Kanaalzijde)" gemeente Eindhoven

Samenvatting

Indien in een verordening een gebied is aangewezen waar een bepaald verbod of gebod geldt, is die aanwijzing een algemeen verbindend voorschrift. De bij de Verordening behorende kaarten met gebiedsbegrenzingen vormen een onlosmakelijk geheel met de Verordening. Gelet hierop is de begrenzing van de ecologische verbindingszone in de Verordening 2014 een algemeen verbindend voorschrift.

De Afdeling overweegt, zoals zij eerder heeft overwogen in de eerder vermelde…

Verder lezen
Terug naar overzicht