JOM 2017/711, RvS 28-06-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1724, 201608869/1/R3

Inhoudsindicatie

Overzichtsuitspraak ladder voor duurzame verstedelijking

Samenvatting

De ABRvS heeft een overzichtsuitspraak gedaan over de zogenoemde ladder voor duurzame verstedelijking. De uitspraak bevat de hoofdlijnen van de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak over de eisen waaraan een bestemmingsplan, dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, moet voldoen. Over de toepassing van de 'ladder' heeft de Afdeling in de afgelopen jaren veel uitspraken gedaan. Per 1 juli 2017 is het Bro gewijzigd met als doel om de ladder te vereenvoudigen en de onderzoekslasten te verminderen. …

Verder lezen
Terug naar overzicht