JOM 2017/73, RvS 18-01-2017, ECLI:NL:RVS:2017:110, 201601664/1/R2

Inhoudsindicatie

Vergunning ex artikelen 16 en 19d Nbw 1998 voor populatiebeheer damherten in Natura 2000-gebied "Kennemerland-Zuid"

Samenvatting

De conclusie is dat hetgeen de Faunabescherming heeft aangevoerd, geen aanleiding geeft voor het oordeel dat het bestreden besluit is voorbereid of genomen in strijd met het recht. Het beroep van de Faunabescherming is ongegrond.

Wat betreft het betoog dat het Biodiversiteitsverdrag aan verlening van de Nbw 1998-vergunning in de weg staat omdat het begrip biodiversiteit gelet op de preambule…

Verder lezen
Terug naar overzicht