JOM 2017/741, RvS 12-07-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1887, 201607297/1/R1

Inhoudsindicatie

Provinciale belangen maken reactieve aanwijzing in casu niet noodzakelijk

Samenvatting

De ABRvS overweegt dat gelet op de unieke situatie van het appartementencomplex onvoldoende grond bestaat voor de vrees voor precedentwerking. De Afdeling is van oordeel dat GS zich niet in redelijkheid op het standpunt hebben kunnen stellen dat provinciale belangen het geven van een reactieve aanwijzing met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken.

Bij besluit van 14 juli 2016 hebben GS van Flevoland (hierna: het college) besloten de raad van de gemeente Dronten…

Verder lezen
Terug naar overzicht