JOM 2017/744, RvS 12-07-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1853, 201600157/1/A2

Inhoudsindicatie

Planschade en is sprake van planologische verslechtering?

Samenvatting

De vraag die verder ter beantwoording voorligt, is of met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden uitgesloten dat onder het oude planologische regime op de percelen van [verzoekster] een bedrijf uit categorie 4 of 5 geëxploiteerd kon worden. Het college beantwoordt deze vraag in zijn nieuwe besluit op bezwaar wederom bevestigend, maar zijn motivering overtuigt niet.

Bij besluit van 2 september 2014, verzonden op 4 september 2014, heeft het college een verzoek van […

Verder lezen
Terug naar overzicht