JOM 2017/754, RvS 12-07-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1872, 201606027/1/A1

Inhoudsindicatie

Afwijzing verzoek om omgevingsvergunning voor afwijken van bestemmingsplan t.b.v. verhuur kamers in bovenwoning

Samenvatting

Er is geen grond voor het oordeel dat het college de aanvraag niet overeenkomstig zijn beleid heeft kunnen afwijzen.

Het beleid maakt anders dan appellant betoogt geen onderscheid in typen panden, maar stelt een aantal eisen waaraan een pand in het algemeen moet voldoen om het te kunnen gebruiken voor kamerbewoning. Dat in het beleid eisen worden gesteld aan de mogelijkheden om fietsen te stallen en afval te bergen…

Verder lezen
Terug naar overzicht