JOM 2017/755, RvS 12-07-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1886, 201607180/1/R1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan "Eerste herziening het Nieuwe Diep 2012" gemeente Amsterdam

Samenvatting

De raad heeft onvoldoende gemotiveerd waarom - voor zover door de betreffende bewoners gewenst - aan de ligplaatsen niet een persoonsgebonden overgangsrecht is toegekend. Nu ter zitting desgevraagd door appellant en anderen is verklaard dat niet alle appellanten hier zonder meer hetzelfde standpunt over innemen, dient deze beoordeling voorts niet voor alle appellanten gezamenlijk, maar op individueel niveau te worden verricht.

De raad heeft voorafgaand aan het vaststellen van het bestemmingsplan…

Verder lezen
Terug naar overzicht