JOM 2017/763, RvS 19-07-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1953, 201608617/1/R6

Inhoudsindicatie

Geen bevoegdheid raad tot verlenen omgevingsvergunning, ook niet indien deze gecoördineerd is voorbereid

Samenvatting

Voor zover appellant betwijfelt of er een besluit is genomen over de omgevingsvergunning overweegt de ABRvS dat uit het besluit van 22 september 2016 kan worden afgeleid dat de omgevingsvergunning voor bouwen is verleend. De coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wro strekt er echter niet toe dat de raad de bevoegdheden van het college kan overnemen. Dit betekent dat niet de raad maar het college bevoegd was de omgevingsvergunning…

Verder lezen
Terug naar overzicht