JOM 2017/764, RvS 19-07-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1968, 201603987/1/A2

Inhoudsindicatie

Planschade en verrekening voor- en nadeel (afgenomen bouwdiepte?)

Samenvatting

Ten tijde van de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan bestond niet de gerechtvaardigde verwachting dat de met het nieuwe bestemmingsplan strijdige situatie zou worden opgeheven. Onder deze omstandigheden is de ABRvS van oordeel dat het college, onder verwijzing naar het herziene advies van de SAOZ, in redelijkheid niet de afname van de bouwdiepte van 20,95 m naar 15 m mocht aanmerken als een voordeel. Dientengevolge heeft het college, onder verwijzing naar dit…

Verder lezen
Terug naar overzicht