JOM 2017/777, RvS 19-07-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1939, 201600826/1/R1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan "Steenderen; herziening bedrijfsterrein Aviko" gemeente Bronckhorst

Samenvatting

De enkele omstandigheid dat een voorziene activiteit ook onder het voorheen geldende bestemmingsplan was toegestaan, betekent niet dat deze reeds daarom is aan te merken als een bestaande, ongewijzigd blijvende voorziening waarvoor geen m.e.r.-(beoordelings)plicht bestaat.

In paragraaf 3.1.7 van de plantoelichting staat dat de ontwikkeling van Aviko valt binnen categorie 11.3, van onderdeel D, van de bijlage…

Verder lezen
Terug naar overzicht